Rouwcafé Gemeente Elburg

Wijkontmoetingscentrum Jeanne d'Arc Hertog Willemweg 3, 't HARDE, Gelderland
Gratis

Rouwcafé Gemeente Elburg

praktijkruimte Liefdevolle Begeleiding Houtrustweg 40, 't HARDE, Gelderland

Wat biedt Rouwcafé Gemeente Elburg?

Het rouwcafé biedt een veilige plek om anderen te ontmoeten die in stilte samen willen zijn, willen luisteren en/of willen praten over verlies en rouw.
Aan de hand van een thema, verhaal of gedicht kunnen ervaringen worden uitgewisseld, kun je je eigen verhaal kwijt en spiegelen aan dat van anderen. Kun je dat wat je raakt bespreekbaar maken: de angst, dat intense gemis, dat diepe verdriet.
Door deze emoties samen te delen wordt doorgaans meer rust ervaren: je voelt je niet meer zo alleen.
Het is altijd fijn om te weten dat je ergens terecht kunt waar je over je gevoelens, emoties, verlangens en ervaringen kunt praten zonder het gevoel te hebben dat je er iemand mee lastig valt.

Het doel met Rouwcafé Gemeente Elburg:

Het doel met Rouwcafé Gemeente Elburg is iedereen –jong en oud ongeacht geloofsovertuiging- de gelegenheid bieden elkaar te ontmoeten in een periode van leegte en rouw bij verlies.
Rouwen bespreekbaar maken ongeacht welke geloofsovertuiging iemand aanhangt.
Rouwen is immers doodgewoon!

Vandaag is het open-Inloop-ochtend:

Tijdens de open inloop ochtenden ben je van harte welkom om te vragen, te overpeinzen, te delen of juist om in stilte samen te zijn.

Gratis

RouwPraat

praktijkruimte Liefdevolle Begeleiding Houtrustweg 40, 't HARDE, Gelderland

Soms voel je je nóg verdrietiger en blijf je het liefst in bed liggen:

even niets en niemand!

Maar je weet zelf ook wel dat dát geen goede optie is…

Even met anderen sparren misschien wel!

Dagelijkse ongemakken delen met anderen die ook rouw ervaren doet doorgaans goed. Het gevoel van erkenning, herkenning, gehoord en gezien worden.     
Gewoon je verhaal en ongemakken delen met anderen, zónder je voor je emoties te hoeven verstoppen want… zij ervaren immers hetzelfde.

Dat kan bij Liefdevolle Begeleiding.

In de praktijkruimte van Liefdevolle Begeleiding wordt de koffie vers voor u geschonken en bent u dan ook van harte welkom om verhalen te delen, vragen te stellen en tips uit te wisselen.