Home

Liefdevolle Begeleiding

van mens tot mens
zoals wij mensen bedoeld zijn

  • Coaching/Holistische therapie
  • Ritueelbegeleiding
  • Begeleiding rondom levenseinde

Samen bewust stil staan,
om daarna anders verder te kunnen gaan.

Aan deze website wordt nog gewerkt, mocht u van onze diensten gebruik willen
maken of informatie wensen kunt u contact opnemen met
telefoonnummer: 06-12229695 of een mail sturen
naar: liefdevollebegeleiding@gmail.com