Rouwcafé Gemeente Elburg

Wat biedt Rouwcafé Gemeente Elburg?

Het rouwcafé biedt een veilige plek om anderen te ontmoeten die in stilte samen willen zijn, willen luisteren en/of willen praten over verlies en rouw.   

Aan de hand van een thema, verhaal of gedicht kunnen ervaringen worden uitgewisseld, kun je je eigen verhaal kwijt en spiegelen aan dat van anderen. Kun je dat wat je raakt bespreekbaar maken: de angst, dat intense gemis, dat diepe verdriet.   

Door deze emoties samen te delen wordt doorgaans meer rust ervaren: je voelt je niet meer zo alleen.  

Het is altijd fijn om te weten dat je ergens terecht kunt waar je over je gevoelens, emoties, verlangens en ervaringen kunt praten zonder het gevoel te hebben dat je er iemand mee lastig valt.

Kijk voor actuele informatie en data in de agenda.

Het doel met Rouwcafé Gemeente Elburg:

Het doel met Rouwcafé Gemeente Elburg is iedereen –jong en oud ongeacht geloofsovertuiging- de gelegenheid bieden elkaar te ontmoeten in een periode van leegte en rouw bij verlies.

Rouwen bespreekbaar maken ongeacht welke geloofsovertuiging iemand aanhangt.

Rouwen is immers doodgewoon!

Voor wie?

Voor iedereen –jong en oud- die behoefte heeft aan herkenning en erkenning voor, tijdens of na een verlies. Ongeacht welke geloofsovertuiging wordt aangehangen en om welk soort verlies het gaat. Immers: iedere vorm van verlies brengt rouw met zich mee!

Rouwcafé Gemeente Elburg organiseert thema avonden en ochtenden met open inloop. Daarnaast wordt er –indien gewenst- professionele zorg op maat aangeboden.

Onze thema-avonden en inloop-ochtenden zijn bedoeld voor mensen die te maken hebben met (aanstaand) verlies en rouw door iedere vorm van verlies: zowel levend verlies, als verlies aan de dood.                                                  

Voorbeelden:

*een verziekte/verbroken relatie (ongeacht welke relatie: partner, familie, vrienden, werk enz.)

*verlies van iedere vorm van gezondheid bij jezelf, je kinderen en/of je naasten

*een partner/geliefde die lijdt aan een verslaving (of dat heeft ervaren)

*verlies van basisveiligheid (huis, inkomen) een (aanstaand) overlijden

Locatie thema-avonden:

Wijkontmoetingscentrum Jeanne d’Arc                 

Hertog Willemweg 3                                            

8084 VP  ’t Harde

Locatie inloop-ochtenden:

Praktijk Liefdevolle Begeleiding                                         

Houtrustweg 40                                                       

8084 CE  ’t Harde

(praktijkingang om de hoek)

Kijk voor actuele informatie en data in de agenda.

Over Mischja:

Naast dat Mischja professional is, tevens werkzaam is binnen de uitvaartbranche, is zij levenservaren in de verschillende soorten van (gecompliceerde) rouw. Zij weet dan ook dat rouwen kéíhard werken is en dat dit lang niet altijd “volgens de boekjes” gaat. Iedereen is uniek; zo ook ieders rouwarbeid uniek is.

Één ding is zeker: rouwen hoef je nooit alléén te doen; rouwen doen we sámen!

Contact opnemen: J.Mischja van Marion                                                    

Praktijk Liefdevolle Begeleiding            

Telefoon: 06. 1222 9695
E-mail: liefdevollebegeleiding@gmail.com
Web: www.liefdevollebegeleiding.nl